Firma Nelba ma w swojej ofercie modernizacje istniej?cych cz??ci susz?cych maszyn papierniczych typu liner, flutin liner.

W sk?ad oferowanych modernizacji wchodz?:

 • wyd?u?enie istniej?cych cz??ci susz?cych w poprzez zamontowanie dodatkowej sekcji susz?cej (UWAGA firma Nelba nie wykonuje cylindrów susz?cych oferowane przez nas cylindry s? u?ywane po gruntownym remoncie)
 • zamontowanie na cz??ci susz?cej prowadzenia linowego (uk?adu zaprowadzenia wst?gi papierniczej na cz??ci susz?cej)
 • modernizacja istniej?cego lub monta? nowego uk?adu centralnego smarowania
 • modernizacja istniej?cego lub monta? nowego uk?adu para-kondensatu
 • zamontowanie w p?tli górnego susznika pierwszej grupy susz?cej skrzynki transferowej

Oprócz modernizacji oferujemy równie? poszczególne podzespo?y i elementy takie jak:

 • wa?ki prowadz?ce susznik
 • skrobaki cylindrów suszacych
 • napinacze susznika
 • regulatory biegu susznika
 • amortyzatory susznika
 • amortyzatory biegu wst?gi papierniczej
 • skrzynka transferowa
 • nakrywa suszarni
 • elementy prowadzenia linowego rolki, ko?a linowe, napinacze linek itp.

Dla maszyn typu tissue, tissue crescent former oferujemy:

 • ramy no?ne dla cylindra Yankee
 • skrobak krepuj?cy cylindra Yankee z zawieszeniem i nap?dem
 • skrobak czyszcz?cy cylindra Yankee z zawieszeniem i nap?dem
 • uk?ad odbioru ?cinek skrobaka krepuj?cego
 • przed?u?enie cz??ci susz?cej poprzez ustawienie za cylindrem Yankee dodatkowej sekcji cylindrów susz?cych

Ponadto oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie i monta?u cz??ci u?ywanych.

 Willie Snead IV Authentic Jersey Grant Fuhr Jersey Atlanta Falcons Jersey
Daniel Norris Womens Jersey