Firma Nelba ma w swojej ofercie projektowanie i fizyczne wykonywanie nap?dów dla nowo stawianych maszyn papierniczych typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner. 

Ponadto oferujemy modernizacje istniej?cych nap?dów maszyn papierniczych oraz nap?dów dla poszczególnych urz?dze? lub podzespo?ów np.:

  • nap?dy wa?ków a?urowych wlewu
  • nap?d oscylacyjny skrobaków cylindra Yankee
  • nap?d rozw?ókniacza wirowego pionowego (hydropulpera)

Projektowane prze firm? Nelba nap?dy s? w pe?ni zautomatyzowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i mo?liwo?ci klienta.

Oprócz ca?o?ciowych nap?dów oferujemy tak?e:

  • dobór przek?adni i silników
  • dobór sprz?gie?
  • dyspozycje budowlane dla nap?dów
  • wykonywanie elementów nap?du takich jak: - sprz?g?a - szklanki wa?ów kardana - skracanie wa?ów kardana - os?ony nap?dów - wsporniki dla ustawienia przek?adni i silników

Ponadto oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie i monta?u cz??ci u?ywanych.

 Christian Kirk Womens Jersey Chris Archer Authentic Jersey Anton Slepyshev Jersey
Daniel Norris Womens Jersey