Firma Nelba ma w swojej ofercie urz?dzenie do nanoszenia kleju na powierzchnie papieru (zaklejanie powierzchniowe) tzw. pras? klej?c? (prasa zaklejaj?ca).

Prasa zbudowana jest z :

 • ramy
 • wa?u prasowego sta?ego
 • wa?u prasowego ruchomego
 • wa?ka wprowadzaj?cego wst?g? papieru
 • wa?ka wyprowadzenia wst?gi papieru
 • natrysków kleju
 • uk?ad odprowadzenia kleju

Prasa klej?ca umieszczana jest w cz??ci susz?cej maszyn typu liner, flutin liner pomi?dzy sekcjami susz?cymi. Oferowana prasa pracuje na maszynach o pr?dko?ci do 600m/min i rozstawie w osiach ramy prasy do 5100mm. Oprócz kompletnych pras mamy w swojej ofercie wykonywanie elementów i podzespo?ów takich jak:

Prasa klej?ca umieszczana jest w cz??ci susz?cej maszyn typu liner, flutin liner pomi?dzy sekcjami susz?cymi. Oferowana prasa pracuje na maszynach o pr?dko?ci do 600m/min i rozstawie w osiach ramy prasy do 5100mm.

Oprócz kompletnych pras mamy w swojej ofercie wykonywanie elementów i podzespo?ów takich jak:

 • wa?y prasowe
 • wa?ki prowadz?ce
 • natrysk kleju

Oprócz prasy oferujemy równie?:

 • sortownik kleju
 • zbiorniki kleju
 • przygotowanie schematu przygotowania i podawania kleju

Ponadto oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie cz??ci u?ywanych.

 Ricky Jean-Francois Womens Jersey Garry Gilliam Authentic Jersey Everson Griffen Womens Jersey
Daniel Norris Womens Jersey