Firma Nelba ma w swojej ofercie wykonywanie przewijarek bibu?y celulozowej i makulaturowej dla produkcji papieru toaletowego i r?czników papierowych.

Oferowane przez nas przewijarki s?u?? do nawijania rolek gilzowych i bezgilzowych o ?rednicy tambora 1200mm

W naszej ofercie mamy równie? urz?dzenie do zabezpieczania tamborów za pomoc? foli (owijark? tamborów) ?rednica owijanych tamborów 1200mm

Ponadto modernizujemy i przystosowujemy do potrzeb klienta istniej?ce krajarki zwoi dla kartonu i papieru bia?ego.

Oprócz tego oferujemy doradztwo techniczne przy zakupie i monta?u maszyn u?ywanych.

 Marcus Martin Womens Jersey Dickie Moore Jersey Doug Harvey Authentic Jersey
Daniel Norris Womens Jersey