Firma Nelba ma w swojej ofercie kompleksowe wykonywanie projektów maszyn papierniczych typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner.

Oferujemy wykonanie:

 • dyspozycji rozmieszczenia budynków oraz rozk?adu pomieszcze? w budynkach
 • projektu maszyny
 • wytycznych ustawienia maszyny w hali oraz dyspozycje fundamentowe dla maszyny projektu linii przygotowania masy
 • dyspozycje rozmieszczenia i fundamentowania urz?dze? przygotowania masy
 • wykonanie projektów nap?dów i sterowania dla poszczególnych podzespo?ów maszyny
 • dyspozycje ustawienia i fundamentowania nap?dów
 • dyspozycje dla wykonania do?ów podmaszynowych i systemu kana?ów
 • dyspozycje umiejscowienia i fundamentowania urz?dze? odbioru i obróbki produktu gotowego
 • wykonywanie rysunków detalicznych elementów i podzespo?ów
 • wykonanie fizyczne projektowanych elementów i podzespo?ów
 • modernizacje istniej?cych maszyn
 • wykonanie nowych maszyn z wykorzystaniem istniej?cych elementów
 • wykonywanie podzespo?ów i urz?dze? do zamontowania w istniej?cych uk?adach maszyn papierniczych
 • monta?u maszyn
 • pomoc przy monta?u i rozruchu maszyn (szef monta?)
 • doradztwo techniczne

Firma Nelba dysponuje w?asnym zapleczem konstrukcyjno – warsztatowym pozwalaj?cym jej na wykonywanie maszyn od projektu do produktu fina?owego.

projekt
Projekt costfdffsdfgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsddgsdgsdgsgsdgam
Projekt costfdffsdfgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsddgsdgsdgsgsdgam
 Patrick Murray Womens Jersey Ben Chiarot Authentic Jersey Rickey Henderson Jersey
Daniel Norris Womens Jersey