Dysza zraszaj?ca - FloodJet
Dysza zapewnia szeroki k?t rozpylania z minimaln? atomizacj?. Dysze s? wykonane z materia?u kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316) lub br?zu. Dro?na kana?y przelotowe minimalizuj? mo?liwo?? zatkania dyszy. Precyzyjnie wykonane dysze gwarantuj? zachowanie k?ta rozpylenia i stopnia odchylenia strumienia. Istnieje mo?liwo?? dostosowania wymiarów dyszy do potrzeb klienta.
?rednica otworu Wydajno?? w [l/min] przy ci?nieniu 3 bar K?t rozpylenia
0,5 bar 1,5 bar 4 bar
Ø1,0 1,4 73° 108° 125°
Ø1,2 1,8 83° 113° 129°
Ø1,3 2,3 98° 122° 133°
Ø1,4 2,7 86° 112° 126°
Ø1,7 3,6  97° 123° 132°
Ø1,9 4,6  114° 118° 142°

 

 Dysza Emersona - DiscJet
Dysza wytwarza p?aski wachlarzowy strumie? zapewniaj?cy równomierne pokrycie przy minimalnym zu?yciu wody. Dysze s? wykonane z materia?u kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316). Istnieje mo?liwo?? dostosowanie wymiarów dyszy oraz otworu do potrzeb klienta.
?rednica otworu Wydajno?? w [l/min] przy ci?nieniu 3 bar K?t rozpylenia przy ci?nieniu 3 bar
Ø1,0 0,91 70°
Ø1,2 1,3 50°, 80°
Ø1,6 2,1 55°, 60°, 65°, 80°, 90°
Ø1,9 3,2 43°, 55°, 80°

 

Dysza zmywaj?ca - FlatJet
Dysza zapewnia równomierny p?aski strumie? o bardzo wysokim nacisku i w?skim k?cie rozpylenia. Du?y dro?ny kana? przelotowy minimalizuje mo?liwo?? zatkania dyszy. Dysza s? wykonane z materia?u kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316). Istnieje mo?liwo?? dostosowania wymiarów dyszy do potrzeb klienta.
?rednica otworu Wydajno?? w [l/min] przy ci?nieniu 4 bar K?t rozpylenia
1 bar 3 bar 7 bar
Ø2,0 4,6 18° 35° 39°
Ø2,8 9,1 24° 35° 40°
Ø3,2 13,7 26° 35° 41° 
Ø3,6 18,2 28°  35° 38° 
Ø4,0 23  31°  35° 38° 
Ø4,4 27  28°  35° 39° 
Ø5,2 36  26°  35° 40° 

 

Dysza ig?owa
Dysza posiadaj?ca ci?g?y punktowy strumie?. Cechuje si? najwi?ksz? si?? oddzia?ywania na jednostk? powierzchni. K?t rozpylenia wachlarza 0°. Dysza wykonana z br?zu z wbudowan? wk?adk? z w?glika spiekanego o ?rednicy otworu Ø0,7 – Ø0,8. Istnieje mo?liwo?? dostosowania parametrów dyszy do potrzeb klienta.
?rednica otworu Wydajno?? w [l/min]
4 bar 6 bar 8 bar 10 bar 15 bar 20 bar 30 bar 40 bar
Ø1,2 0,4 0,48 0,56 0,63 0,77 0,89 1,08 1,25
Ø1,3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8

 

Dysza samoczyszcz?ca - Self-Cleaning
Dysza samoczyszcz?ca o p?askim strumieniu redukuj?ca konieczno?? wykonywania czynno?ci konserwacyjnych. Zmniejszenie podawanego ci?nienia powoduje cofni?cie wewn?trznego t?oku i czyszczenie zapchanej dyszy. Dysza wykonana z materia?u kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316). Istnieje mo?liwo?? dostosowania dyszy do potrzeb klienta.

 

 Leighton Vander Esch Jersey Karl Mecklenburg Jersey Andy Janovich Jersey
Daniel Norris Womens Jersey