Przekrawacz LAMB

Przekrawacz to urz?dzenie odwijaj?ce 4-6 roli papieru, zainstalowane na konstrukcji stalowej. Ch?odzone powietrzem hamulce, kontrolowane zaworem ró?nicowym, reguluj? ta?my papieru. ?rodkowy, ruchomy, hydrauliczny podno?nik no?y umo?liwia szybk? wymian? roli. 

Kompletny przekrawacz zawiera:

-3 no?e pod?u?ne,
-cz??? tn?ca,
-cze?? z no?ami poprzecznymi,
-górne no?e obrotowe z przek?adni? PIV,
-sta?e no?e dolne,
-przeno?niki pasowe,
-dystrybutor,
-?luzy sortuj?ca,
-urz?dzenie hydrauliczne do poprzecznego przesuwania arkuszy,
-cyfrowy licznik ryz,
-pulpit sterowniczy i uk?ad zasilania tyrystorów.

Dane techniczne:
Szeroko?? robocza papieru: 1400mm,
Szeroko?? ci?cia wzd?u?nego: min 570mm,
Gramatura wszystkich ci?tych warstw papieru: max 570g/m2,
Zakres regulacji d?ugo?ci formatu: 580 – 1520 mm,
Pr?dko??:  145m/min,
?rednica odwijanej roli: ø1270mm,
?rednica odwijanej roli: min ø610mm,
Szeroko?? odwijanej roli: max 1450mm
Szeroko?? odwijanej roli: min 600mm

 

 Carlos Hyde Womens Jersey Michael Strahan Authentic Jersey Xavier Cooper Jersey
Daniel Norris Womens Jersey