Tel: 502 237 139

Firma Nelba ma w swojej ofercie kompleksowe wykonywanie projektów maszyn papierniczych typu tissue, tissue crescent former, liner i flutin liner.

Oferujemy wykonanie:

 • dyspozycji rozmieszczenia budynków oraz rozkładu pomieszczeń w budynkach
 • projektu maszyny
 • wytycznych ustawienia maszyny w hali oraz dyspozycje fundamentowe dla maszyny projektu linii przygotowania masy
 • dyspozycje rozmieszczenia i fundamentowania urządzeń przygotowania masy
 • wykonanie projektów napędów i sterowania dla poszczególnych podzespołów maszyny
 • dyspozycje ustawienia i fundamentowania napędów
 • dyspozycje dla wykonania dołów podmaszynowych i systemu kanałów
 • dyspozycje umiejscowienia i fundamentowania urządzeń odbioru i obróbki produktu gotowego
 • wykonywanie rysunków detalicznych elementów i podzespołów
 • wykonanie fizyczne projektowanych elementów i podzespołów
 • modernizacje istniejących maszyn
 • wykonanie nowych maszyn z wykorzystaniem istniejących elementów
 • wykonywanie podzespołów i urządzeń do zamontowania w istniejących układach maszyn papierniczych
 • montażu maszyn
 • pomoc przy montażu i rozruchu maszyn (szef montaż)
 • doradztwo techniczne

Firma Nelba dysponuje własnym zapleczem konstrukcyjno – warsztatowym pozwalającym jej na wykonywanie maszyn od projektu do produktu finałowego.

projekt
Projekt costfdffsdfgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsddgsdgsdgsgsdgam
Projekt costfdffsdfgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsdgsddgsdgsdgsgsdgam